Thiết kế tòa nhà văn phòng - Chung cư mini

Thiết kế tòa nhà văn phòng - Chung cư mini

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Quy mô dự án: 5000m2
 blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 313m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 90m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 8m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 423m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m

 blank  Diện tích khu đất: 182m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 8,5m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 243m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 95m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 11,5m