Thiết kế biệt thự mặt tiền 9m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 9m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 234m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 230m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 170m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 15m


    Mẫu biệt thự đẹp mặt tiền 9m cho lô đất phố có mặt tiền vừa và nhỏ