Thiết kế biệt thự mặt tiền 8m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 8m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 324m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 20,5m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 133m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 15,6m


    7 mẫu biệt thự phố mặt tiền 8m thiết kế tuyệt đẹp không nên bỏ qua