Thiết kế biệt thự mặt tiền 7m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 7m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 142m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 135m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 166m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m