Thiết kế biệt thự mặt tiền 7m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 7m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 142m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 19m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 14m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ