Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 3200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 29m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 855m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 650m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m