Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 3200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 450m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 2000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 900m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 11m

 blank  Diện tích khu đất: 855m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 12m