Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 17m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 21m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 13m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 960m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 3200m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 16m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 530m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 29m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 14m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 855m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 10m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ