Thiết kế biệt thự mặt tiền 16m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 16m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 460m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 530m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 29m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 1200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 650m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m