Thiết kế biệt thự mặt tiền 16m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 16m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1050m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 15m
 

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m

   Diện tích khu đất: 960m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 530m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 29m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 14m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 16m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 15m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 14m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 16m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ