Thiết kế biệt thự mặt tiền 14m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 14m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 1090m2
   Kích thước xây dựng: 24m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 2100m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

   Diện tích khu đất: 270m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 1400m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 10m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12,5m