Thiết kế biệt thự mặt tiền 13m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 13m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 19,5m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 270m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 660m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 500m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 765m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 9m