Thiết kế biệt thự mặt tiền 12m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 12m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 410m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 12m

 blank  Diện tích khu đất: 450m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 215m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 145m2
 blank  Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 278m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 12,5m

 blank  Diện tích khu đất: 250m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 1235m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 350m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14m

    Bộ sưu tập mẫu biệt thự mặt tiền 12m dành cho những ai muốn sở hữu nhà đẹp không nên bỏ lỡ