Thiết kế biệt thự mặt tiền 11m

Thiết kế biệt thự mặt tiền 11m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 280m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 660m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 290m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 450m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 170m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m