02 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 25,5m x 26m

   Diện tích khu đất: 1100m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 13m

   Diện tích khu đất: 6700m2
   Kích thước xây dựng: 33m x 22,5m

   Diện tích khu đất: 2100m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 53,5m x 21,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 17,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m