6 phòng ngủ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 21m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 23m x 14m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 11m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

   Diện tích khu đất: 530m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24m

   Diện tích khu đất: 278m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 18m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 17,5m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 13m

   Diện tích khu đất: 6700m2
   Kích thước xây dựng: 22,5m x 33m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ