4 phòng ngủ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 17m x 13m

   Diện tích khu đất: 590m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15m

   Diện tích khu đất: 960m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 13m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 12m

   Diện tích khu đất: 410m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 190m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 1200m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 11m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 18m

   Diện tích khu đất: 1225m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 15m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ