3 phòng ngủ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 4000m2
   Kích thước xây dựng: 25m x 26m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 360m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 13m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 145m2
   Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 112m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 9m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 1235m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 14m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 243m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ