Quy mô dự án: Đang cập nhật
  Tổng diện tích xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 85ha
   Đất biệt thự nhà vườn: 31,6%

   Quy mô dự án: 1,8ha
  Tổng diện tích sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 19ha
  Đất biệt thự nhà vườn: 46,96%

   Quy mô dự án: 15ha
  Tổng diện tích xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 38ha
   Đất biệt thự nhà vườn: 22,2%

   Quy mô dự án: Đang cập nhật
   Tổng diện tích xây dựng: Đang cập nhật

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ