8 tỷ - 10 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 3200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1024m2
 blank  Kích thước xây dựng: 30m x 20m

 blank  Diện tích khu đất: 313m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m