8 tỷ - 10 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18m x 21m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 23m x 14m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 20,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 1024m2
   Kích thước xây dựng: 30m x 20m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 16m

   Diện tích khu đất: 2230m2
   Kích thước xây dựng: 30m x 16m

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ