6 tỷ - 8 tỷ

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 19,5m

   Diện tích khu đất: 820m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 14m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 270m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 17,5m

   Diện tích khu đất: 1400m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 278m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 15m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 15m x 13m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 243m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ