Nhà phố

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 135m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 145m2
 blank  Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 142m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

 blank  Diện tích khu đất: 112m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

 blank  Diện tích khu đất: 170m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 133m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 166m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m