Nhà phố

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 15m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 145m2
   Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 142m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 19m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

   Diện tích khu đất: 112m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

   Diện tích khu đất: 170m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 14m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ