Kiến trúc mái bằng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 1800m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 29m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 145m2
   Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 17m

   Diện tích khu đất: 320m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 17,5m

   Diện tích khu đất: 112m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 600m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 14m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 19,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 2706m2
   Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật
 

   Quy mô dự án: 5000m2
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 15ha
  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 587m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Diện tích khu đất: 90m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 8m

   Diện tích khu đất: 525m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ