Kiến trúc mái bằng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 29m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 135m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 145m2
 blank  Kích thước xây dựng: 4,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 17,5m

 blank  Diện tích khu đất: 112m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 12m vát góc

 blank  Diện tích khu đất: 100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 16m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 133m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

 blank  Diện tích khu đất: 2706m2
 blank  Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất Đang cập nhật
 blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật
 

 blank  Quy mô dự án: 5000m2
 blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Quy mô dự án: 15ha
blank  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 587m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 313m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

 blank  Diện tích khu đất: 90m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 8m

 blank  Diện tích khu đất: 525m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

 blank  Diện tích khu đất: 150m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

 blank  Quy mô dự án Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 27m

 blank  Diện tích khu đất: 853m2
 blank  Kích thước xây dựng: 15m x 22m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật