Dự Án

Dự Án

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

DỰ ÁN của Kiến trúc An Hưng được hiểu là các lĩnh vực sau:

 ►Thiết kế nhà hàng, khách sạn

 ►Thiết kế trụ sở văn phòng làm việc

 ►Thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc khu đô thị

Ngoài các công trình đơn lẻ ở Hà Nội và các tỉnh thành lớn, hình ảnh các khu đô thị Phú Cát, khu đô thị sinh thái Hồ Lụa, khu đô thị Yên Bình … cùng hệ thống resort, khu vui chơi giải trí, trụ sở làm việc của Ban quản lý, nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao … đang dần hình thành trên thực tế là một thành công đáng kể của Kiến trúc An Hưng trong lĩnh vực này.

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 18m
 

   Diện tích khu đất: 2706m2
   Kích thước xây dựng: 45,5m x 43,5m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 47m x 22m

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật
 

   Quy mô dự án: Đang cập nhật
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 5000m2
   Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật
 

   Diện tích khu đất: 920m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 5238m2
   Kích thước xây dựng: 46m x 43m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 43,5m x 14,5m

   Quy mô dự án: 15ha
  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 587m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Quy mô dự án: 19ha
  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 313m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 25m

   Diện tích khu đất: 90m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 8m

   Diện tích khu đất: 525m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 20m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 20m x 27m

   Diện tích khu đất: 500m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 29,5m

   Diện tích khu đất: 853m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 22m

   Quy mô dự án Đang cập nhật
  Tổng sàn xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 423m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 23,5m