180m2 - 200m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 19,5m

 blank  Diện tích khu đất: 650m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 360m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 278m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 16,5m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 11m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 650m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17m x 14m