160m2 - 180m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 3000m2
   Kích thước xây dựng: 15,5m x 11m

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 11,5m x 17m

   Diện tích khu đất: 960m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12,5m

   Diện tích khu đất: 700m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 13m

   Diện tích khu đất: 270m2
   Kích thước xây dựng: 13,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 410m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 530m2
   Kích thước xây dựng: 16,5m x 12m

   Diện tích khu đất: 1400m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 255m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: 15m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 550m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 12m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 16m x 14m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ