100m2 - 120m2 / sàn

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 234m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 220m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 10m

 blank  Diện tích khu đất: 160m2
 blank  Kích thước xây dựng: 8m x 17m

 blank  Diện tích khu đất: 170m2
 blank  Kích thước xây dựng: 9,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13m x 9m

 blank  Diện tích khu đất: 100m2
 blank  Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 350m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14m