Mặt tiền 9m - 11m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 450m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 190m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 540m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 546m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 14m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 24,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15,5m

   Diện tích khu đất: 212m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 11m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ