Mặt tiền 7m - 9m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 16m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 15m

   Diện tích khu đất: 135m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 15m

   Diện tích khu đất: 142m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 19m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 17m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 100m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 133m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19m

   Diện tích khu đất: 250m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 14m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 180m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 150m2
   Kích thước xây dựng: 7,5m x 19,5m

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ