Mặt tiền 22m - 25m

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 1090m2
 blank  Kích thước xây dựng: 24m x 13,5m

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 23m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 690m2
 blank  Kích thước xây dựng: 23,5m x 11,5m

 blank  Diện tích khu đất: 320m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10,5m x 11,5m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 25m x 10m