Biệt thự mini

Biệt thự mini

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 11m

   Diện tích khu đất: 160m2
   Kích thước xây dựng: 8m x 17m

   Diện tích khu đất: 430m2
   Kích thước xây dựng: 13m x 9m

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m

   Diện tích khu đất: 1235m2
   Kích thước xây dựng: 12,5m x 14,5m

   Diện tích khu đất: 340m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 9m

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m