Biệt thự mini

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13,5m

   Diện tích khu đất: 2000m2
   Kích thước xây dựng: 14,5m x 10,5m

   Diện tích khu đất: 200m2
   Kích thước xây dựng: 9m x 13m

   Diện tích khu đất: 234m2
   Kích thước xây dựng: 9,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 220m2
   Kích thước xây dựng: 8,5m x 13m

   Diện tích khu đất: 900m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 11m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 166m2
   Kích thước xây dựng: 7m x 12,2m
 

   Diện tích khu đất: 350m2
   Kích thước xây dựng: 12m x 14m