Diện tích khu đất: 1050m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 15m

   Diện tích khu đất: 380m2
   Kích thước xây dựng: 19m x 10m

   Diện tích khu đất: 1000m2
   Kích thước xây dựng: 24,2m x 12,3m

   Diện tích khu đất: 460m2
   Kích thước xây dựng: 11m x 16m

   Diện tích khu đất: 3200m2
   Kích thước xây dựng: 20m x 16m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

   Diện tích khu đất: 300m2
   Kích thước xây dựng: 15m x 10m

   Diện tích khu đất: 650m2
   Kích thước xây dựng: 14m x 14m

   Diện tích khu đất: 280m2
   Kích thước xây dựng: 10,5m x 15m

   Diện tích khu đất: 400m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 15m

   Diện tích khu đất: 750m2
   Kích thước xây dựng: 10m x 13m

   Diện tích khu đất: Đang cập nhật
   Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

NHẬN MẪU NHÀ VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG MIỄN PHÍ