Biệt thự cổ điển 4 tầng

Biệt thự cổ điển 4 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 10m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 3200m2
 blank  Kích thước xây dựng: 20m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: 278m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 15m