Biệt thự châu Âu 1 tầng

Biệt thự châu Âu 1 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 23m x 18m

 blank  Diện tích khu đất: 430m2
 blank  Kích thước xây dựng: 17,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 1800m2
 blank  Kích thước xây dựng: 19,5m x 15m

 blank  Diện tích khu đất: 300m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12,5m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: 600m2
 blank  Kích thước xây dựng: 13,5m x 16m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật

 blank  Diện tích khu đất: 1235m2
 blank  Kích thước xây dựng: 12m x 14,5m

 blank  Diện tích khu đất: 967m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 14,5m