Biệt thự hiện đại 1 tầng

Biệt thự hiện đại 1 tầng

line category tite
TÌM MẪU THIẾT KẾ

 blank  Diện tích khu đất: 1000m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18,5m x 15,5m

 blank  Diện tích khu đất: 690m2
 blank  Kích thước xây dựng: 23,5m x 11,5m

 blank  Diện tích khu đất: 360m2
 blank  Kích thước xây dựng: 18m x 13m

 blank  Diện tích khu đất: 400m2
 blank  Kích thước xây dựng: 14m x 14m

 blank  Diện tích khu đất: Đang cập nhật
 blank  Kích thước xây dựng: Đang cập nhật