BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

KIẾN TRÚC AN HƯNG ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU CỦA CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Thương hiệu KIẾN TRÚC AN HƯNG – KIẾN TRÚC CHO NGƯỜI TINH TẾ của chúng tôi đã được cục Sở hữu trí tuệ và Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu và bảo hộ quyền tác giả.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm của Thương hiệu KIẾN TRÚC AN HƯNG và tạo dựng lòng tin vững chắc trong lòng khách hàng trên toàn quốc.

Những sản phẩm của Kiến trúc An Hưng sẽ được cơ quan luật pháp bảo hộ trong mọi trường hợp, mọi hành vi sử dụng trái phép thương hiệu của chúng tôi (khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản) vào bất cứ mục đích nào cũng là vi phạm bản quyền.