Đại tiệc Tân gia hoàn thành Dinh thự cổ điển đẳng cấp tại Quảng Ninh